Kontakt Jazyk SK
Úvodná strana Kluby Žiadosť o vytvorenie klubu

Žiadosť o vytvorenie klubu

Žiadosť o vytvorenie klubu


V prípade, ak máte zájujem vytvoriť si oficiálny klub pod SFGA, prosíme vyplňte následujúcí formulár. Ako oficiálny footgolfový klub budete uverejnený na oficiálnych stránkach sfga.sk a zároveň na portály gscore.eu, ktorý slúžií následne pre správu klubu, propagáciu a možnosť ďalších operácií v rámci turnajov, história hráčov, jednotlivých hier, atď...

Zakladateľom klubu se môže stať osoba, ktorá je registrovaná v rámci členstva SFGA a má platné členstvo.

Zakladajúce informácie

Adresa

Kontakty

Ďaľšie informácie

Hlavní partneri

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Základné informácie

História footgolfu na Slovensku sa datuje od 21.2.2014, keď vznikla Slovenská FootGolfová Asociácia o.z. (SFGA), ktorá sa v tom istom roku stala členom Medzinárodnej svetovej federácie pre footgolf - Federation for International FootGolf (FIFG), ktorá zastrešuje takmer štyridsať krajín z celého sveta.

Dôležité odkazy

Federation for International FootGolf logo gScore logo

Dôležité projekty


World Tour Slovak Open

Nájdete nás na sociálních sieťach

SFGA na Facebook