Kontakt Jazyk SK
Úvodná strana Hráči Členstvo SFGA

Členstvo SFGA

Členstvo SFGA


Základným predpokladom členstva jednotlivca vo Slovenská FootGolfová Asociácia o.z., (ďalej len SFGA) je vyplnenie príslušnej elektronickej prihlášky.

Platby za členstvo sú vždy riešené od 1.1. aktuálneho roka, pokiaľ neuverejní SFGA inak.

Spoločné ustanovenie

  1. Prijatá registrácia je vložená do interného informačného systému SFGA.
  2. Na základe neúplnej alebo chybne vyplnenej registrácie nemôže vzniknúť členstvo v SFGA. Z tohoto dôvodu doporučujeme dôsledne skontrolovať správne vyplnenie registrácie.
  3. Súčasťou registrácie je aj platba členského príspevku. Bez platnej registrácie a úhrady členského príspevku nemôže vzniknúť členstvo v SFGA.
  4. Členský príspevok je každý člen SFGA povinný uhradiť poukázaním príslušnej čiastky na účet SFGA. Ako variabilný symbol uveďte CELÉ MENO A PRIEZVISKO a KATEGÓRIU, ktorú člen SFGA bude v danom roku hrať.
  5. Členstvo v SFGA je platné vždy na jeden kalendárny rok. Obnovenie členstva pre rok nasledujúci, je nutné vykonať uhradením členského príspevku vždy najneskôr do 15. marca daného roku.
  6. V prípade obnovenia členstva alebo v prípade, že máte už vygenerovanú členskú kartu, alebo ste registrovaným hráčom na portále gscore.eu, treba opäť zaslať zodpovedajúci členský príspevok na daný rok a uviesť variabilný symbol s CELÝM MENOM A PRIEZVISKOM + KATEGÓRIU, ktorú člen SFGA bude v danom roku hrať.
  7. Na základe odoslanej registrácie a pripísaniu členského príspevku na účet SFGA, Vám bude zaslaná členská karta na adresu uvedenú v prihláške (len v prípade nové registrácie).

Hlavní partneri

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Základné informácie

História footgolfu na Slovensku sa datuje od 21.2.2014, keď vznikla Slovenská FootGolfová Asociácia o.z. (SFGA), ktorá sa v tom istom roku stala členom Medzinárodnej svetovej federácie pre footgolf - Federation for International FootGolf (FIFG), ktorá zastrešuje takmer štyridsať krajín z celého sveta.

Dôležité odkazy

Federation for International FootGolf logo gScore logo

Dôležité projekty


World Tour Slovak Open

Nájdete nás na sociálních sieťach

SFGA na Facebook